Priser kulturskole

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Kulturskole
Kulturskole
Kulturskole Pris
Årsavgift per disiplin i Aure kulturskole 3100
Årsavgift instrumentleie 520
Årsavgift materialer Visuell kunst 420
Rabatter: 50 % søskenrabatt. Søsken nr. 2, 3 osv. betaler halv pris for første fag / disiplin. 35 % rabatt for deltakelse på flere disipliner etter første disiplin. 100 % rabatt på samspill for elever som går på individuell undervisning i musikk videreføres ut skoleåret 2018/2019. Deretter 35 % rabatt lik punkt b) Rabattene kan ikke kombineres.