Priser kulturskole

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Kulturskole
Kulturskole Pris
Årsavgift per disiplin i Aure kulturskole 3100
Årsavgift instrumentleie 520
Årsavgift materialer Visuell kunst 420
Rabatter: a) 50% søskenrabatt. Søsken nr. 2, 3 og så videre betaler halv pris for første fag/disiplin b) 25% familierabatt for foreldre for første fag/disiplin c) 35% rabatt for deltakelse på flere disipliner etter første fag/disiplin d) Rabattene kan ikke kombineres