Priser kulturskole

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2017/1411, vedtatt av kommunestyret i sak 65/17 den 20. desember 2017.

Kulturskole
Kulturskole Pris
Årsavgift per disiplin i Aure kulturskole 3000
Årsavgift instrumentleie 500
Årsavgift materialer Visuell kunst 400
Rabatter: a) 50% søskenrabatt. Søsken nr. 2, 3 og så videre betaler halv pris for første fag/disiplin b) 25% familierabatt for foreldre for første fag/disiplin c) 35% rabatt for deltakelse på flere disipliner etter første fag/disiplin d) Rabattene kan ikke kombineres