Priser kommunale boliger og tomter

Husleieprisene er veiledende per 1. januar inneværende år. Satsene justeres i henhold til konsumprisindeksen ved inngåelse av leiekontrakt. 

Husleie kommunale boliger

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8.994
Solbakken bokollektiv 16 stk 8.994
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 9.335
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 8.788
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 9.997
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 10.470
Omsorgboliger Leira 13 stk 7.501
Eldreboliger Skogan 19 stk 6.948
Trygdebolig nummer 13 3.728
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4.548
Gullstein omsorgsbolig A (38m2) 9.927
Gullstein omsorgsbolig B (52m2) 13.910
Aure omsorgsbolig, leilighet type A (cirka 52m2) 12.405
Aure omsorgsbolig, leilighet type B (cirka 54m2) 12.854
Aure omsorgsbolig, leilighet type C (cirka 50m2) 12.085
Aure omsorgsbolig, leilighet type D (cirka 58m2) 13.710
Aure omsorgsbolig, leilighet type E (cirka 40m2) 9.721
Aure omsorgsbolig, leilighet type F (cirka 47m2) 11.394
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 634
Hjortåslia 27 10.239
Flatmarka 7.123
Nedre Bringsli, hovedleilighet 7.505
Nedre Bringsli, sokkel 4.530
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6.861
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4.524
Kuveien 6.752
Skoglund A 14.258
Skoglund C 13.654
Skoglund D 13.809
Skoglund G 14.104
Husleieprisene er veiledende per 1. januar inneværende år. Satsene justeres i henhold til konsumprisindeksen ved inngåelse av leiekontrakt.

For husleiekontrakter som tegnes etter 1. januar 2023 fastsettes husleien i forhold til konsumprisindeksen på følgende måte: Husleie pr.1.januar 2023 + konsumprisindeksen frem til den enkelte måned legges til grunn for husleien når en tegner kontrakter utover året.

Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 255.960 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF *
Ledalsvollen 236.460 + kr 22,80 pr m2 *
Leira øst 214.650 Per tomt
Andre kommunale tomter 177.940 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr