Priser kommunale boliger og tomter

Husleieprisene er veiledende per 1. januar inneværende år. Satsene justeres i henhold til konsumprisindeksen ved inngåelse av leiekontrakt. 

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8414
Solbakken bokollektiv 16 stk 8414
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8732
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 8221
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 9352
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 9795
Omsorgboliger Leira 13 stk 7017
Eldreboliger Skogan 19 stk 6500
Trygdebolig nummer 13 3487
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4254
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 9287
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 13012
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 11604
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 12035
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10940
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 13353
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 13087
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 12479
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 9183
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 593
Hjortåslia 27 9578
Flatmarka 6663
Nedre Bringsli, hovedleilighet 7021
Nedre Bringsli, sokkel 4232
Haugstad, med garasje 5364
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6418
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4232
Kuveien 6316
Tømmervåg, garasje 423
Skoglund A 13338
Skoglund C 12773
Skoglund D 12918
Skoglund G 13194

For husleiekontrakter som tegnes etter 1. januar 2021 fastsettes husleien i forhold til konsumprisindeksen på følgende måte: Husleie pr.1.januar 2021 + konsumprisindeksen frem til den enkelte måned legges til grunn for husleien når en tegner kontrakter utover året.

Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 239440 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF*
Ledalsvollen 221200 + kr 22,80 pr m2
Leira øst 200800 Per tomt
Andre kommunale tomter 166460 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr