Priser kommunale boliger og tomter

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 7860
Solbakken bokollektiv 16 stk 7860
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8157
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7680
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 8374
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 8150
Omsorgboliger Leira 13 stk 6555
Eldreboliger Skogan 19 stk 6073
Trygdebolig nummer 13 3257
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 3973
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 8676
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 12155
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 10840
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 11243
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10220
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 12473
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 12225
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 11657
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 8578
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 544
Hjortåslia 27 8947
Flatmarka 6225
Ellingsgårdhuset, hovedleilighet 6225
Ellingsgårdhuset, sokkel 4542
Nedre Bringsli, hovedleilighet 6559
Nedre Bringsli, sokkel 3953
Haugstad, med garasje 5011
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 5995
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 3953
Kuveien 5900
Tømmervåg, garasje 396
Skoglund A 12460
Skoglund C 11932
Skoglund D 12067
Skoglund G 12325

 

Kommunale tomter
Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 223000 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF*
Ledalsvollen 206000 + kr 19,80 pr m2
Leira øst 187000 Per tomt
Andre kommunale tomter 155000 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr