Priser kommunale boliger og tomter

Alle priser er inkludert  merverdiavgift. Arkivsak: 2017/1411, vedtatt av kommunestyret i sak 65/17 den 20. desember 2017.

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Solbakken bokollektiv 16 stk 7602
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 7889
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7428
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 8099
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 8849
Omsorgboliger Leira 13 stk 6340
Eldreboliger Skogan 19 stk 5873
Trygdebolig nummer 13 3150
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 8391
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 11755
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 10484
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 10873
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 9884
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 12063
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 11823
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 11274
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 8305
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 526
Hjortåslia 27 8653
Flatmarka 6020
Ellingsgårdhuset, hovedleilighet 6020
Ellingsgårdhuset, sokkel 4393
Nedre Bringsli, hovedleilighet 6373
Nedre Bringsli, sokkel 3823
Haugstad, med garasje 4846
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 5798
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 3823
Kuveien 5706
Tømmervåg, garasje 383

 

Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 216000 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF*
Ledalsvollen 200000 + kr 19,20 pr m2
Leira øst 181000 Per tomt
Andre kommunale tomter 150000 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr