Priser kommunale boliger og tomter

Husleieprisene er veiledende per 1. januar inneværende år. Satsene justeres i henhold til konsumprisindeksen ved inngåelse av leiekontrakt. 

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8129
Solbakken bokollektiv 16 stk 8129
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8437
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7943
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 9036
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 9464
Omsorgboliger Leira 13 stk 6780
Eldreboliger Skogan 19 stk 6281
Trygdebolig nummer 13 3369
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4110
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 8973
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 12572
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 11212
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 11628
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10570
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 12901
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 12644
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 12057
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 8872
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 573
Hjortåslia 27 9254
Flatmarka 6438
Nedre Bringsli, hovedleilighet 6784
Nedre Bringsli, sokkel 4089
Haugstad, med garasje 5183
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6201
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4089
Kuveien 6102
Tømmervåg, garasje 409
Skoglund A 12887
Skoglund C 12341
Skoglund D 12481
Skoglund G 12748

For husleiekontrakter som tegnes etter 1. januar 2021 fastsettes husleien i forhold til konsumprisindeksen på følgende måte: Husleie pr.1.januar 2021 + konsumprisindeksen frem til den enkelte måned legges til grunn for husleien når en tegner kontrakter utover året.

Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 233600 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF*
Ledalsvollen 215800 + kr 22,80 pr m2
Leira øst 195900 Per tomt
Andre kommunale tomter 162400 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr