Priser kommunale boliger og tomter

Husleieprisene er veiledende per 1. januar inneværende år. Satsene justeres i henhold til konsumprisindeksen ved inngåelse av leiekontrakt. 

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8001
Solbakken bokollektiv 16 stk 8001
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8304
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7818
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 8894
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 9315
Omsorgboliger Leira 13 stk 6673
Eldreboliger Skogan 19 stk 6182
Trygdebolig nummer 13 3316
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4045
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 8832
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 12374
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 11035
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 11445
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10404
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 12698
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 12445
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 11867
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 8732
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 564
Hjortåslia 27 9101
Flatmarka 6337
Nedre Bringsli, hovedleilighet 6677
Nedre Bringsli, sokkel 4025
Haugstad, med garasje 5101
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6103
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4025
Kuveien 6006
Tømmervåg, garasje 403
Skoglund A 12684
Skoglund C 12147
Skoglund D 12284
Skoglund G 12547

 

Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 229900 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF*
Ledalsvollen 212400 + kr 20,40 pr m2
Leira øst 192800 Per tomt
Andre kommunale tomter 159800 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr