Priser feiing, renovasjon og vann

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Nye satser vedtatt av kommunestyret i sak 22/19 9. mai 2019.
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
Tjeneste Pris
Tilsyn og feiing, 1stk pipeløp 484
- Tillegg ved flere pipeløp enn 1stk, pr løp 242
Tilsyn og feiing, 1stk pipeløp, redusert hyppighet 258
- Tillegg ved flere pipeløp enn 1stk, pr løp, redusert hyppigh. 129
Tilsyn og feiing i fritidsbolig, 1stk pipeløp 0
Tillegg for nytt oppmøte etter ordinært tilsyn/feiing, pr. oppmøte 325

 

Priser for tilleggstjenester skorsteiner
Priser for tilleggstjenester skorsteiner
Tjeneste, per skorstein Pris
Kontroll av skorstein med tilstandsrapport basert på utvendig visuell vurdering, kamerainspeksjon innvending og røyktesting 1000
Fresing og feiing utenom ordinær rute, f.eks. i forbindelse med rehabilitering av skorstein. 1000
Husholdningsavfall hentet av renovatør
Husholdningsavfall hentet av renovatør
Husholdningsavfall hentet av renovatør Priser
Standard løsning for en husstand, 140L dunk 3200
Felles dunker for 2-6 husstander, 240-660L dunk 2770
Husstand med mindre restavfall (80L), virksomhet med bare restavfall 140L dunk 2230
Avtale om hjemmekompostering, 80L dunk for restavfall 2130
Felles dunker og avtale om hjemmekompostering 1600
Felles dunker og mindre restavfall (140-660L) 1600
Større dunker for både papir- og restavfall, 240L 4640
Større dunker for både papir- og restavfall, 360l 7940
Større dunker for både papir- og restavfall, 660l 14340
Abonnement med stor papirandel, 140L restavfall og 660L papir 4380
Fritidsbolig/hytte, bringer til samlepunkter 1600
Ekstralevering, pris per enhet sekk/eske, maks 20 kilo 35

 

Husholdningsavfall levert direkte til avfallsmottak
Husholdningsavfall levert direkte til avfallsmottak
Husholdningsavfall levert direkte til avfallsmottak Pris
Gebyrpliktig avfall per 100 kg (per m3 der det ikke er vekt) 200

 

Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker
Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker
Tømming av slam fra avskillere og avløpsvann fra tette tanker Pris
Større (>17 m3) slamavskillere, tømming minimum hvert 4. år. Per kubikkmeter tankvolum pr tømming 450
Separat privat anlegg, tømming hvert 2. / hvert 4. år
0-6 m3 per slamavskiller for 1 tømming hvert 2. år 1300
0-6 m3 per slamavskiller for 1 tømming hvert 4. år 775
7-17 m3, per slamavskiller for 1 tømming hvert 2. år 1865
+ tillegg per m3 over 7m3, for 1 tømming hvert 2. år 450
Felles slamavskiller, per enhet tilknyttet, 1 tømming hvert 2. år 815
Felles slamavskiller, per enhet tilknyttet, 1 tømming hvert 4. år 470
0-6 m3, per tett tank for 1 tømming hvert 2. år 1950
Tillegg for bruk av ekstrautstyr (gjelder for utslipp tillatt etter 1995) 100 % av aktuell takst
Tillegg for fast årlig tømming 100% av aktuell takst

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
\Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4655
Bolig med bruksareal >250 m2 5720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 1995
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,30
Fritidseiendommer 2325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3000
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4400
Bolig med bruksareal >250 m2 5500
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 1660
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,75
Fritidseiendommer 1990
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 10000

 

Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Årsgebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensnignsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 750
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 1000
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 3000