Priser

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Oppdatert prisoversikt gjeldende fra 1. januar 2019  (PDF, 955 kB)

 

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2019 i sak 66/18 18. desember 2018.