Priser

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Priser som gjelder fra 1. januar 2021  (PDF, 2 MB)

 

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2020 i sak 77/20 vedtatt 17. desember 2020.