Priser

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Oppdatert prisoversikt gjeldende fra 1. januar 2020  (PDF, 352 kB)

 

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2020 i sak 91/19 19. desember 2019.