Priser

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Oppdatert prisoversikt gjeldende fra 01.01.2018  (PDF, 2 MB)

 

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2018 i sitt møte 20.12.17 i sak 65/17.