Priser 2023

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

 (NB! Priser i boksene over, er under revisjon. Klikk på link under for gebyrsatser og priser 2023 inntil videre)

Priser som gjelder fra 1. januar 2023 (PDF, 3 MB)

 

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2023 i sak 54/22 vedtatt 16. desember 2022.