Priser

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Priser som gjelder fra 1. januar 2022 (PDF, 344 kB)

 

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2022 i sak 51/21 vedtatt 16. desember 2021.