Kommunestyre- og fylkestingvalg 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september.

Husk å bruke stemmeretten din.

 

Hvem stiller til valg?

 

 

Godkjente listeforslag kommunestyrevalget i Aure 2019

Godkjente listeforslag

Innleverte listeforslag godkjent av valgstyret i PS-sak 5/19 30. april 2019.

 

Hvem kan stemme og hvem kan velges?

Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september. 

For å ha stemmerett i Aure, må du stå som innført i folkeregisteret som bosatt  30. juni 2019.

Hvem kan velges?

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i Aure kommunestyre må du ha stemmerett i Aure, se reglene ovenfor.

Du må også være registrert som bosatt i Aure på valgdagen.

 

Forhåndsstemming 

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Aure, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du bare stemme i hjemkommunen din, altså der du er oppført i folkeregistret 30. juni 2019.

Forhåndsstemme -hvordan og hvor?

Forhåndsstemmer - hvordan og hvor?

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du med valgkortet, sparer du tid!

Du kan stemme både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Valgmedarbeidere på forhåndsstemmestedet vil veilede deg i hvordan du går fram for å avlegge din stemme.

I Aure kan du forhåndsstemme ved servicekontoret på Aure rådhus, eller på biblioteket på Gullstein.

Forhåndsstemmingen starter mandag 12. august.

Skal du forhåndsstemme utenfor Aure?

Forhåndsstemmesteder og åpningstider finner du på valglokaler.no når forhåndsstemmeperioden nærmer seg.

Les mer om forhåndsstemming på valg.no.

Forhåndsstemming på institusjoner?

Forhåndsstemming på institusjoner

I forkant av valgdagen arrangerer Aure kommune forhåndsstemming på Aure sykehjem, Tustna omsorgssenter, Leira omsorgsboliger, Solbakken bokollektiv og Aure omsorgsboliger. 

Forhåndsstemmingen foregår ved at valgmedarbeidere fra kommunen reiser rundt på institusjonene. Vi tar kontakt med institusjonene i forkant for å avtale tid. Normalt kommer vi en dag i siste uke før valgdagen.

 

 

Hjemmestemming

Hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. Ta kontakt med valgansvarlig på telefon 71 64 74 00 om du vil be om å stemme hjemme. Hjemmestemming foregår normalt siste uke før valgdagen.

Skal du forhåndsstemme fra utlandet?

Skal du forhåndsstemme fra utlandet?

Du kan forhåndsstemme fra de fleste norske utenriksstasjonene, altså ambassader og konsulater. Der har de alt du trenger av valgmateriell. Du finner informasjon om dette på valg.no

Hvis du er i utlandet, og det ikke er en ambassade eller konsulat i nærheten, kan du sende en brevstemme til den kommunen der du er manntallsført. Du trenger to blanke ark og tre konvolutter, gjerne av ulik størrelse. Det gjøres slik:

1. Bruk det ene blanke arket som stemmeseddel til kommunestyrevalget. Skriv på Kommunestyrevalg 2019 Aure og navnet på det partiet du stemmer på.

2. Bruk det andre blanke arket som stemmeseddel til fylkestingsvalget. Skriv på Fylkestingsvalg 2019 Møre og Romsdal og navnet på det partiet du stemmer på.

3. Legg stemmesedlene i konvolutt nr 1.

4. Legg deretter konvolutt nr 1 (med sedlene) ned i konvolutt nr 2

5. Lim igjen konvolutt nr 2

6. Utenpå konvolutt nr 2 skriver du:

 a)“Brevstemme - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019”

 b) Ditt navn og fødselsdato

 c) Din adresse i Aure pr 30.6.2017, eventuelt siste adresse før flytting til utlandet

 d) Sted, dato og underskrift

7. Legg deretter konvolutt nr 2 ned i konvolutt nr 3 og skriv utenpå:

Valgstyret i Aure kommune

Postboks 33 

N-6689 Aure

Norway - Norge

 

 

Valgdagen

Valglokaler

Valglokaler

Hvis du har stemmerett i Aure, skal du på valgdagen avgi stemme i den valgkretsen du er manntallsført (se valgkortet ditt). Valglokalet i valgkretsen din kan du finne på valglokaler.no.

Husk legitimasjon når du skal stemme! Ta gjerne med valgkort - da sparer du tid! 

 

 

Ofte stilte spørsmål om valg

Her finner du ofte stilte spøsrmål om valg

Her finner du ofte stilte spørsmål om valg

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i egen kommune. 

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad, men ta kontakt med oss i god tid på telefon 71 64 74 00 slik at vi kan avtale tid. Forhåndsstemming hjemme foregår normalt i løpet av siste uke før valgdagen.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført.

Kan man bestille transport til valglokale?

Nei. Aure kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved fylkestingsvalg?

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyrevalg?

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn. 

Du kan også gi en personstemme til kandidater på andre valglister ved å skrive navnene deres på stemmeseddelen. 

Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, hvis du gjør ugyldige endringer, blir de bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring. Selve seddelen blir godkjent.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. 

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

 

Statistikk

Statistikk

Valgresultater

På valgresulat.no kan du lese valgresultater for idligere valg. Du finner resultat for lands-, fylkes-, kommune- og valgkretsnivå.

Kontaktinformasjon

Unni Rolseth
Webredaktør/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 905 25 936
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 913 09 063

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure