Valgdagen

Stortings- og sametingsvalget avholdes mandag 13. september.

I Aure er det 10 valgkretser på valgdagen. Det står på valgkortet ditt hvilken stemmekrets du tilhører og skal stemme i.

 

Stemmelokaler og åpningstider på valgdagen 13. september

Stemmelokaler og stemmetider i valgkretsene på valgdagen
Krets Stemmelokale Åpningstider
01 Aure Aure Arena kl. 10.00 - 19.00
02 Mjosundet Vårtun kl. 12.00 - 17.00
03 Foldfjord Bergtun kl. 12.00 - 17.00
04 Lesund Strandtun kl. 12.00 - 17.00
05 Skardsøy Skarsøya grendahus kl. 12.00 - 17.00
06 Nordlandet Nordlandet grendahus kl. 12.00 - 17.00
07 Stemshaug Stemshaug samfunnshus kl. 12.00 - 17.00
08 Sør-Tustna Tustna idrettsbygg kl. 12.00 - 17.00
09 Leira Leira forsamlingshus kl. 10.00 - 19.00
10 Nord-Tustna Gamle kommunehuset Gullstein kl. 12.00 - 17.00

 

Valg i pandemi

Alle kommuner skal gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene/isolasjon. Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Vi vil også sørge for godt renhold og god hygiene. 

 

Når du kommer for å velge skal du huske å

  • stemme når du er frisk!
  • sprite hendene FØR du går inn i valgavlukket, og ETTER at du har avgitt stemmen din
  • Holde AVSTAND - all kø til stemmelokalene skal være utendørs. De fleste stemmer før eller etter arbeidstid. Vi anbefaler velgere å komme utenfor slike tider for å unngå kødannelser
  • Vi anbefaler bruk av munnbind

 

Er du i karantene/isolasjon og vil stemme?

Ta kontakt med Monica Bygseth på telefon 901 47 256. 

 

Digitalt valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen.

 

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem eller sykehus, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.