Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn. 
 
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortene sendes i år elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse. På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen.

Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.

 

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure

eller på e-post: postmottak@aure.kommune.no

 

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

 

Folkeavstemning om regionstilhørighet

Ved folkeavstemning om regionstilhørighet gjelder samme manntall som ved stortingsvalget.

Altså kan du stemme om regionstilhørighet dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

 

Folkeavstemning om målform ved Aure og Nordlandet skolekretser

Ved folkeavstemning om målform ved skolene Nordlandet og Aure barne- og ungdomsskole har du rett til  å stemme dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021, og er manntallsført i Nordlandet og Aure skolekretser
  • Er forelder til elev(er) ved Nordlandet og Aure barne- og ungdomsskole 

 

Manntallet legges ut til ettersyn på følgende steder:

  • Servicekontoret, Aure rådhus
  • Gamle kommunehuset på Gullstein

så snart det er klart for gjennomsyn. Utleggingsmanntallet vil være tilgjengelig til og med valgdagen.