Folkeavstemning om målform i Aure og Nordlandet skolekretser

Samtidig med Stortings- og sametingsvalget skal det i år også avholdes folkeavstemning om målform ved Aure og Nordlandet skolekrets.

Folkeavstemningen er for foreldre til elever ved skolene, og personer over 18 år som er manntallsførte i skolekretsene Aure og Nordlandet 30 dager før valgdagen. 

 

Innbyggerinitiativ

Folkeavstemningen kommer som følge av innbyggerinitiativ, fremmet på minsak.no.

 

Om gjennomføringen av folkeavstemningen

Gjennomføringen av folkeavstemningen skjer i tråd med valgloven og opplæringsloven.

Du kan avgi stemme i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.