Dette er resultatet av folkeavstemminga om regiontilhørighet

Samtidig med stortings- og sametingsvalget gjennomførte Aure kommune folkeavstemming om regiontilhørighet for Aure.

Resultat fra folkeavstemming om regiontilhørighet

Resultat fra folkeavstemming om regiontilhørighet
Totalt antall stemmer Møre og Romsdal Trøndelag Blanke stemmer
1941 996 873 72
51% 45% 4%

Alle med stemmerett ved stortingsvalget kunne også stemme om regiontilhørighet. Totalt var det 2603 stemmeberettigede, som ga en valgdeltakelse på 75 %.