Rådgivende folkeavstemning om regiontilhørighet

Samtidig med Stortings- og sametingsvalget 2021 skal det i Aure avholdes lokal folkeavstemning om regiontilhørighet.

Dette ble vedtatt av kommunestyret 20. mai 2021.

 

Folkeavstemning samtidig med Stortings- og sametingsvalg

Den rådgivende folkeavstemningen skal gjennomføres i tråd med valgloven. Det vil si at du kan stemme om regiontilhørighet samtidig som du stemmer ved stortings- eller sametingsvalget i forhåndsstemmeperioden (fra 10. august til og med 10. september) eller på valgdagen 13. september,

 

Hvem kan stemme?

Personer over 18 år  som er manntallsførte i Aure 30. juni. Det vil si at du må være folkeregistrert  i Aure innen og seinest denne datoen.

 

Står du i manntallet?

Manntallet for folkeavstemning om regiontilhørighet blir lagt ut på servicekontoret, Aure rådhus, og på gamle kommunehuset på Gullstein.

 

Hvor og når stemmer du?

Du stemmer i samme forhåndsstemmelokaler og valglokaler på valgdagen som ved Stortingsvalget.

 

Kunnskapsgrunnlag, utredninger og folkemøter

Her på våre hjemmesider, under punktet Regiontilhørighet finner du informasjon om saksutredninger, kunnskapsgrunnlag og varsel om folkemøter og andre aktiviteter som avholdes i forkant av den rådgivende folkeavstemningen.