Stortings- og sametingsvalget 2021

Stortings- og sametingsvalget er 13. september 2021

 

Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august. Mer informasjon vil komme.

 

Digitalt valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

 

Vi vil oppdatere denne siden i løpet av året med informasjon om hvor og hvordan du stemmer.

Se mer info på valg.no

Her kan du se valgresultatet for 2017