Hovedutvalg for næringsutvikling

Hovedutvalg for næringsutvikling i Aure består av følgende medlemmer:

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 913 09 063

 

 

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure