Hovedutvalg for kommuneutvikling

Hovedutvalg for kommuneutvikling har 7 medlemmer.

Utvalget har følgende arbeidsområder

  • Saker etter plan og bygningsloven, herunder kommunens faste utvalg for plansaker.
  • Jordbruk, skogbruk, viltforvaltning.
  • Næringssaker
  • Vatn, avløp, miljøvern.
  • Forvaltning kommunal eiendomsmasse,
  • Friluftsliv.
  • Kommunale veier og samferdsel.
  • Saker etter forurensningsloven og brannloven.
  • Kulturarbeid, museum, kulturskole, bibliotek

 

Medlemmer/varamedlemmer i hovedutvalg for kommuneutvikling 2023-2027 

Hovedutvalg for kommuneutvikling 2023-2027
Navn/e-postadresse medlemmer Parti Navn/e-postadresse varamedlemmer Parti
Trygve Hauge (leder) AP 1. Jørund Haltbakk AP
Tor Garshol (nestleder) H 2. Jøran Skar H
Ellen Kjørsvik AP 3. Tor Arne Ulfsnes H
May Renate Settemsdal AP 4. Gunn Lystad AP
Mari Thevik AP 5. Lars Garshol H
Jan Frode O. Johnsen FRP 6. Anna Hjelen AP
Lars Dromnes SP 7. Rita M. Ormbostad H
8. Silje Wessel AP
Varaliste Aure SP
1. Olav Håkon Ulfsnes SP
2. Eva T. B. Width SP
3. Jan Einar Gjerde SP