Formannskap

Formannskapet har 7 medlemmer.

 

 Formannskapet har følgende arbeidsområder

  • Budsjettutvalg som legger fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett, samt andre saker av økonomisk betydning som ikke er delegert til andre.
  • Overordnet planlegging (kommuneplanen).
  • Fatte vedtak i hastesaker i hht. kommunelovens § 13.
  • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28.
  • Valgstyre
  • 5 av formannskapets medlemmer utgjør sammen med 2 fra de ansatte administrasjonsutvalg. Administrasjonsutvalget fungerer også som likestillingsutvalg.

Formannskap har i tillegg følgende arbeidsområder, overtatt fra Hovedutvalg for helse og oppvekst, som ble avviklet høsten 2019:

  • Grunnskole, SFO
  • Barnehager
  • Sosial, barnevern.
  • Helse, omsorg

Formannskapets medlemmer/varamedlemmer 2019-2023

Kontaktinformasjon

Hanne-Berit Brekken
Ordfører
E-post
Telefon 917 34 017

 

 

Ole Bendik Nilsen
Varaordfører
E-post
Telefon 411 20 618
Unni Rolseth
Nettredaktør/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 905 25 936

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure