Folkehøgskoleprosjektet (eget selskap/styre)

Jappe Ippes Folkehøgskole AS (eget selskap/styre)
Medlem Varamedlem
Iver Nordseth Arnstein Brevik
Kirsti Thinn Lena R. Vaag
Ole Edvard Skogsholm Egil Nils Follå