Barnerepresentant i plansaker

Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen. I hver kommune skal det være et fast utvalg for plansaker.

 

Kommunestyret skal peke ut en enhetsleder eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det utarbeides og behandles forslag til planer. 

Barnerepresentant for plansaker i Aure

Barnerepresentant
Medlem Varamedlem
Tor Arne Ulfsnes (Nml) Lars Garshol (H)