Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget har 6 medlemmer, 3 er arbeidsgiverrepresentanter og 3 er arbeidstakerrepresentanter.

Bedriftshelsetjenesten  mottar saksdokumentene til møter i arbeidsmiljøutvalget.

 

 Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget
Representerer Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver Ole Bendik Nilsen (Sp) Stine Wigum Hagen (Sp)
May Renate Settemsdal (Ap) Henning Torset (H)
Rådmannen/bemyndiget
Arbeidstaker Wenche Hjelanes (hovedverneombud) -
Tone Bergfall (Fagforbundet) (-)
Stig Are Mæhle (Utdanningsforbundet) (-)