Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer, 5 er politisk valgt og 2 er oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Hanne-Berit Brekken (Ap) Stine Wigum Hagen (Sp)
Ole Bendik Nilsen (Sp) May Renate Settemsdal (Ap)
Torstein Hamnes (Ap)
Henning Torset (H)
Elisabeth Jørgenvåg (Nml)
Tone Bergfall (Fagforbundet) (-)
Stig Are Mæle (Utdanningsforbundet) (-)