Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Aure skal være et talerør for ungdom – gjennom rådet skal ungdom i Aure;

  • få større innvirkning i kommunale saker som angår barn og unge (være høringsinstans)
  • ha vedtaksrett i spesielt utvalgte saker delegert av kommunestyret 
  • lære å vise engasjement, ta initiativ til tiltak og gjennomføre demokratiske prosesser 

 

Medlemmer i ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Aure består av 5 medlemmer med en liste på 5 varamedlemmer. Alle representantene er i alderen 13- 20 år. 

2 av medlemmene med personlig vara skal være valgt fra elevrådene ved ABUS og Sør-Tustna skole.

Politisk representant og vara skal være fra Formannskap. Koordinator i kommuneadministrasjonen oppnevnes av rådmannen.

Hvert andre år gjennomføres valg til Ungdomsrådet gjennomført av ABUS og Sør Tustna ungdomsskole med kandidater mellom 13-20 år.

 

Møter i ungdomsrådet

Ungdomsrådet gjennomfører minst 4 møter i året. De tar opp saker fra administrasjonen som omfatter ungdommen, de er med på å behandle idretts og kulturstipend til ungdommer i kommunen, Ungdomsrådet sender årlig to representanter til Ungdommens fylkesting og er med på å arrangere Aure UKM.

Følg også med på Ungdomsrådets facebookside.

 

Har du saker til ungdomsrådet?

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, ta kontakt med en av medlemmene i ungdomsrådet eller koordinator til Ungdomsrådet.

 

Ungdomsrådet 2019-20

Leder

Nestleder: 

 

Ungdomsråd
Ungdomsråd
Navn/e-post medlemmer Navn/epost varamedlemmer Valgt for Verv
Olav Magnus Fossland 1. Inge Martin Fossland Løkken 2018-2020
Oskar Wiklund Thevik 2. Petter Skar 2019-2021
Amund Lange Løfsnæs 3. Ingeborg Johanne Nyborg Tømmervåg 2019-2021
Thomas Ormbostad Myhren Maren Elise Stigsrud 2019-2020 Representant fra elevrådet ved Sør-Tustna skole
Mali Bergfall Roman Aresvik Roskov 2019-2020 Representant fra elevrådet ved ABUS
Politisk representant: Hanne Berit Brekken (Ap) Vara politisk representant: Ole Bendik Nilsen (Sp)

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure