Råd for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede består av fem medlemmer - tre brukerrepresentanter og to representanter valgt blant medlemmene i kommunestyret.

 

Råd for funksjonshemmede 2015 - 2019 Råd for funksjonshemmede
Medlemmer Varamedlemmer
Brukerrepresentanter Aure revmatikerlag (2)
LHL (1)
Kommunerepr. Jan Frode Johnsen (FrP) Tor Garshol (H)
Marit Width (Sp) Judith Bjørk (Ap)

Kontaktinformasjon

Olav Magerøy
Leder Råd for funksjonshemmede
E-post
Telefon 464 81 345

Gjerdevegen 285

6698 Lesund

Marit Width
Nestleder Råd for funksjonshemmede
E-post
Telefon 415 43 799
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560