Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne består av fem medlemmer - tre brukerrepresentanter og to representanter valgt blant medlemmene i kommunestyret.

 

Råd for personer med nedsatt fundkjonsevne 2015 - 2019
Råd for personer med nedsatt fundkjonsevne 2015 - 2019
Sammensetning Medlemmer Varamedlemmer
Brukerrepresentanter Aure revmatikerlag (2)
LHL (1)
Kommunerepr. Jan Frode Johnsen (FrP) Tor Garshol (H)
Marit Width (Sp)

Medlemmer for perioden 2015-2019 blir sittende inntil nye medlemmer for perioden 2019 - 2023 blir valgt innen utgangen av 2019.

 

Hva er rådets rolle og oppgaver?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet har i samarbeid utarbeidet en veileder for medlemmer og sekretartiat for rådet:

Veileder til råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinformasjon

Olav Magerøy
Leder Råd for funksjonshemmede
E-post
Telefon 464 81 345

Gjerdevegen 285

6698 Lesund

Marit Width
Nestleder Råd for funksjonshemmede
E-post
Telefon 415 43 799
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560