Hovedutvalg for helse og oppvekst

Hovedutvalg for helse og oppvekst har 7 medlemmer.
 

 

Utvalget har følgende arbeidsområder

  • Grunnskole, SFO
  • Barnehager
  • Sosial, barnevern.
  • Helse, omsorg

 

Medlemmer i hovedutvalg for helse og oppvekst

Medlemmer/varamedlemmer i hovedutvalg for helse og oppvekst 2015-2019
Navn/e-postadresse medlemmer Navn/e-postadresse varamedlemmer
Stine Hagen Wigum (Sp) 1. Tore Olav Melland (Sp)
Ingvar Gjerdevik (Sp) 2. Odd Gerhard Flobakk (Sp)
Marit Width (Sp) 3. Bjørn Roger Ertvaag (Sp)
Silje Wessel (Ap) 1. Marte Sæther Myren (Ap)
Mats Langtinn (Ap) 2. Faiez Tanha (Ap)
3. Hanna Sæther Thevik (Ap)
Ingen faste medlemmer fra Høyre 1. Astrid Paulsby (FrP)
2. Knut Ås (H)
Inge Aukan (KrF) 1. Per Eilert Orten (V)
2. Hanne Marit Dyrnes (KrF)
Lillian S. Wessel (Uavhengig) Høyres varaliste gjelder også for Lillian S. Wessel (-2019)

Kontaktinformasjon

Silje Wessel
Leder Hovedutvalg for helse og oppvekst
E-post
Telefon 481 16 977
Inge Aukan
Leder kontrollutvalget
E-post
Telefon 971 06 635
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure