Plan- og byggekomite

Plan- og byggekomite
Medlem Varamedlem
Leder KOMUT: Erlend Vaag (Sp)
Nestleder KOMUT: Eril Olufsen (Ap)
Medlem KOMUT: Rita Ormbostad (H)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure