Interkommunale styre, råd og utvalg

Valgte medlemmer og varamedlemmer til interkommunale styre/råd/utvalg.

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal - representantskapet
Medlem
Varamedlem
 
Hanne Berit Brekken (Ap)
Ingunn Golmen (Sp)
 

 

Nordre Nordmøre Bro- og tunnelselskap
Medlem Varamedlem
Hanne Berit Brekken (Ap) Arne Georg Vassvik
Rita Ormbostad (H) Lillian Elise Wessel (H)

 

MINOFAS (Midt-Norge Fergeallianse)
Medlem
Hanne Berit Brekken (Ap)

 

Styret i NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap)
Medlem
Varamedlem
Anna Lovisa Melland (Sp)
Leif Gunnar Buhaug (H)

 

Representantskapet i NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap)
Medlem
Varamedlem
Erlend Vaag (Sp)
Iver Nordseth (V)
 
Bjørg Width (Sp)

 

Krisesentret - representantskapet
Medlem Varamedlem
Lillian E. Wessel (H) Ole Bendik Nilsen (Sp)

 

Kristiansund og Nordmøre Havn - Havnerådet
Medlem Varamedlem
Hanne Berit Brekken (Ap) Ole Bendik Nilsen (Sp)

 

Kristiansund og Nordmøre Havn - Havnestyret
Medlem Varamedlem
Elisabeth Jørgenvåg (Nml) Lars Dromnes (Sp)

 

Distriktsrevisjon Nordmøre - Representantskapet
Medlem Varamedlem
Hanne Berit Brekken (Ap) Ole Bendik Nilsen (Sp)