Eldrerådet

Eldrerådet har 5 medlemmer, 2 representanter er politisk valgt og 3 er valgt av pensjonistlagene i kommunen.

Eldrerådet
Eldrerådet
Medlemmer Pers. varamedlemmer
Per Havnvik (Ap) Magne Vaag (FrP)
Elisabeth Halsbog (H) Daniel Golmen (Sp)
Eldres organisasjoner:
Aure Pensjonistforening:
Reidar Lie (leder) Sivert Sandnes
Randi Bakk Elsa Vingsnes
Tustna Pensjonistforening:
Roger Arne Hammer (nestleder) Ingolf Fossland

Kontaktinformasjon

Reidar Lie
Leder Eldrerådet
Mobil 995 97 590
Roger Arne Hammer
Nestleder Eldrerådet
Mobil 480 75 228
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure