Eldrerådet

Eldrerådet har 5 medlemmer, 2 representanter er politisk valgt og 3 er valgt av pensjonistlagene i kommunen.

Medlemmer/varamedlemmer eldreråd 2015 - 2019 Medlemmer/varamedlemmer eldreråd
Medlemmer/varamedlemmer eldreråd 2015 - 2019
Medlemmer Pers. varamedlemmer
Per Havnvik (Ap) Magne Vaag (FrP)
Ingrid Anne Skarset (Sp)
Eldres organisasjoner:
Aure pensjonistforening:
Randi Bakk Eldbjørg Hauge
Helge Vaag Margot Husby
Tustna pensjonistforening:
Roger Arne Hammer Ingolf Fossland

Kontaktinformasjon

Helge Vaag
Leder Eldrerådet
Telefon 922 96 587
Grete Ørsal
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 44

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure