Eldrerådet

Eldrerådet har 5 medlemmer, 2 representanter er politisk valgt og 3 er valgt av pensjonistlagene i kommunen.

Eldrerådet Medlemmer/varamedlemmer eldreråd
Eldrerådet
Medlemmer Pers. varamedlemmer
Per Havnvik (Ap) Magne Vaag (FrP)
Elisabeth Halsbog (H) Daniel Golmen (Sp)
Eldres organisasjoner:
Aure pensjonistforening: Randi Bakk Elsa Vingsnes
Reidar Lie Sivert Sandnes
Tustna pensjonistforening: Roger Arne Hammer Ingolf Fossland

Kontaktinformasjon

Helge Vaag
Leder Eldrerådet
Telefon 922 96 587

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure