Politisk organisasjonskart

Fra og med konstitueringen av  nytt kommunestyre 3. oktober 2019 har Aure kommune ny politisk struktur. Antall faste medlemmer i kommunestyret er redusert fra 21 til 19 medlemmer.

Tidligere Hovedutvalg for helse og oppvekst er avviklet, og saker som ble behandlet av dette utvalget er nå underlagt formannskap. 

Tidligere næringsstyret har jfr ny kommunelov endret navn til Hovedutvalg for næringsutvikling.

(Kommunestyresak 43/19, behandlet i møte 3. september 2019).


Klikk for stort bilde