Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Om du ønsker å lese dokumenter til møter i andre utvalg finner du oversikt under  politiske møtedokument.

Møteplan 2. halvår 2018

Utvalg Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato
Kommunestyre 18. september 25. oktober 20. november 18. desember
Formannskap 21. august 5. september 2. oktober 17. oktober 13. november 27. november 4. desember
Hovedutvalg for kommuneutvikling 29. august 26. september 10. oktober 14. november 28. november
Hovedutvalg for helse og oppvekst 4. september 5. oktober 6. november 30. november

 

Møteplan 1. halvår 2019

Møteplan for 1. halvår 2019 vedtas i kommunestyret 18. desember 2018.

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre
Formannskap
Hovedutvalg for kommuneutvikling
Hovedutvalg for helse og oppvekst