Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Møteplan 2. halvår 2020

Politisk møteplan 2. halvår 2020
Utvalg September Oktober November Desember
Kommunestyre 22. 13. 17. 17.
Formannskap 14. 5. 10., 24. 3.
Hovedutvalg for kommuneutvikling 9. 7. 18. 9.
Hovedutvalg for næringsutvikling 7. 5. 16. 4.