Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Møtepapirer og oversikt over møter i andre råd og utvalg finner du under innkallinger og protokoller.

 

Møteplan 1. halvår 2020

Møteplan 1. halvår 2020
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre 28. Utsatt 24. (utsatt) 2. 12. 23.
Formannskap 22. 18. 17. 23. 5., 28 (avlyst). 12.
Hovedutvalg for kommuneutviking 15. 12. 11. 29. 3. (+ 23., før KOM)
Hovedutvalg for næringsutvikling 14. 10. 9. 27. 11 (ekstraordinært) 8.