Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Om du ønsker å lese dokumenter til møter i andre utvalg finner du oversikt under  politiske møtedokument.

 

Møteplan 2. halvår 2018

Utvalg Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato
Kommunestyre 18. september 17. oktober 20. november 18. desember
Formannskap 21. august 5. september 2. oktober 30. oktober 13. november 27. november 4. desember
Hovedutvalg for kommuneutvikling 22. august 12. september 10. oktober 14. november 28. november
Hovedutvalg for helse og oppvekst 4. september 1. oktober 6. november 29. november