Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Oversikt over møter og dokumenter i andre råd og utvalg finner du under politiske møtedokument.

 

Møteplan 2. halvår 2019

Møteplan 2. halvår 2019
Utvalg August September Oktober November Desember
Kommunestyre 3. 3.+3 (konstituerende) 20. 19. (Budsjett)
Formannskap 27. 24. 22. 13. (26. reserve) 3. (Budsjett)
Hovedutvikling for kommuneutvikling 27. 25. 23. 27. 10.
Hovedutvalg for helse og oppvekst 20. 16.