Politisk møteplan

Trykk på tittel på utvalg hvis du vil lese møtedokumenter. Innkallinger legges ut cirka en uke før møtedato. 

Møteplan 1. halvår 2018 Møteplan for politiske utvalg vedtatt av kommunestyre i sak 64/17 20. desember 2017. Endringer kan forekomme.
Dato Utvalg
23. januar Formannskap
30. januar Hovedutvalg for helse og oppvekst
31. januar Hovedutvalg for kommuneutvikling
7. februar Formannskap
15. februar Kommunestyre
28. februar Hoveduvalg for kommuneutvikling
6. mars Hovedutvalg for helse og oppvekst
12. mars Formannskap
21. mars Hovedutvalg for helse og oppvekst
21. mars Hovedutvalg for kommuneutvikling
21. mars Kommunestyre
10. april Hovedutvalg for helse og oppvekst
16. april Hovedutvalg for kommuneutvikling
17. april Formannskap
25. april Kommunestyre
8. mai Hovedutvalg for helse og oppvekst
9. mai Hovedutvalg for kommunetuvikling
15. mai Formannskap
22. mai Kommunestyre
13. juni Hovedutvalg for helse og oppvekst
14. juni Hovedutvalg for kommunetuvikling
19. juni Formannskap
26. juni Kommunestyre