Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Oversikt over møter og dokumenter i andre råd og utvalg finner du under politiske møtedokument.

 

Møteplan 1. halvår 2019

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre 12. 26. 9. 11.
Formannskap 15. AVLYST 4. 19. 9. og 30. 21. 4. og 11.*
Hovedutvalg for kommuneutvikling 23. 19. AVLYST 20. 24. 5.
Hovedutvalg for helse og oppvekst 29. 14. AVLYST 9. 29.

 

 

*Møte i formannskap 11. juni er med forbehold