Politisk møteplan

Møteplanen viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. 

Møtepapirer og oversikt over møter i andre råd og utvalg finner du under innkallinger og protokoller.

 

Møteplan 2. halvår 2020

 

Første møte i kommunestyre etter sommeren: 22. september

Første møte i formannskap etter sommeren: 15. september

Møteplan for 2. halvår blir vedtatt i kommunestyre 22. september.