Valgdagen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes mandag 11. september.

I Aure er det 2 valgkretser på valgdagen. Det står på valgkortet ditt hvilken stemmekrets du tilhører og skal stemme i.

Stemmelokaler og åpningstider på valgdagen 11. september legges ut her så snart det er klart.

 

Digitalt valgkort

Ved det kommende Kommunestyre- og fylkestingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen.

 

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem eller sykehus, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.