Tidligstemming

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen?

Det er åpnet for tidligstemming fra 3. juli til og med 9. august på servicekontoret, Aure rådhus.

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

Du må avtale tid på forhånd for å tidligstemme

Ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 64 74 00, eller epost: postmottak@aure.kommune.no.

 

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem eller sykehus, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.