Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn. 
 
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortene sendes i år elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse.

På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, i tillegg til åpningstidene i kretsen.

Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.

 

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure

eller på e-post: postmottak@aure.kommune.no

 

Manntallet legges ut til ettersyn her:

  • Servicekontoret, Aure rådhus

så snart det er klart for gjennomsyn. Utleggingsmanntallet vil være tilgjengelig til og med valgdagen.