Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

31. mars kl. 12 er fristen for å levere listeforslag.

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper. 

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen gjør prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Her kan du lese mer om listeforslag på papir.

Krav og frister til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten

  • ha kommet fram til kommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen på e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Offentlig ettersyn

Listeforslagene legges til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn. Dette gjøres på kommunens hjemmeside.