Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge