Tid og sted for forhåndsstemming i Aure

I perioden 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme ved servicekontoret på Aure rådhus. 

Åpningstid mandag til fredag klokka 08.00-15.15.

Det vil i tillegg bli mulig å forhåndsstemme flere steder og tidspunkter i Aure kommune. Oversikt blir lagt ut i løpet av april.

Forhåndsstemmelokaler

Disse listes opp her iløpet av våren 2023.

 

Ambulerende valg 

Er du syk eller ufør og ønsker å stemme hjemmefra? Vi planlegger å gjennomføre hjemmestemming.

Mer informasjon kommer fortløpende.

Institusjonsvalg

Vi gjennomfører valg for beboere på sykehjem og omsorgsboliger. Tidspunkter blir satt opp i løpet av våren.

Digitalt valgkort

Ved det kommende kommune- og fylkestingsvalg, får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem eller sykehus, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.