Digitalt valgkort og legitimasjon

I år får du digitalt valgkort!

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, derfor:

 

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem eller sykehus, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.