Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente alle de 6 innleverte valglister i sine møter 9. og 12. mai 2023.

Valglistene presenteres her.

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023

Arbeiderpartiet (PDF, 104 kB)

Senterpartiet (PDF, 103 kB)

Høyre (PDF, 96 kB)

Kristelig Folkeparti (PDF, 87 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 62 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 61 kB)

Du kan klage

Det er valgstyret i kommunen som behandler og godkjenner eller forkaster valglistene. Du kan klage på valgstyrets vedtak innen 2. juni 2023. Dette er i tråd med valglovens § 6–8, som sier at klagen må framsettes senest sju dager etter offentliggjøringen av godkjente valglister. 

Du må sende inn klagen skriftlig til valgstyret i Aure kommune.