Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Aure skal være et talerør for ungdom – gjennom rådet skal ungdom i Aure;

  • få større innvirkning i kommunale saker som angår barn og unge (være høringsinstans)
  • ha vedtaksrett i spesielt utvalgte saker delegert av kommunestyret 
  • lære å vise engasjement, ta initiativ til tiltak og gjennomføre demokratiske prosesser 

 

 Medlemmer i ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Aure består av 5 medlemmer med en liste på 5 varamedlemmer. Alle representantene er i alderen 13- 20 år. 

2 av medlemmene skal være valgt fra elevrådene ved ABUS og TBUS.

Politisk representant og vara skal være fra Formannskap. Koordinator i kommuneadministrasjonen oppnevnes av kommunedirektøren.

Hvert andre år gjennomføres valg til Ungdomsrådet gjennomført av ABUS og TBUS med kandidater mellom 13-20 år.

 

Møter i ungdomsrådet

Ungdomsrådet gjennomfører minst 4 møter i året. De tar opp saker fra administrasjonen som omfatter ungdommen, de er med på å behandle idretts- og kulturstipend til ungdommer i kommunen, Ungdomsrådet sender årlig to representanter til Ungdommens fylkesting og er med på å arrangere Aure UKM.

 

Har du saker til ungdomsrådet?

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, ta kontakt med en av medlemmene i ungdomsrådet eller koordinator til Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet 2023

Leder: Thea Alexandra Langtinn 

Nestleder: Jonas Gellein Torset

Ungdomsrådet presenterte seg i kommunestyret og fortalte om hvilke saker de er opptatte av.

 

 

Navn

Rolle

Periode

Kontaktinfo

 Thea Alexandra Langtinn

 Leder

 2023-2024

 thea.alexandra@icloud.com  

 Jonas Gellein Torset           

 Nestleder (Elevråd/ABUS)

 2023-2024

jonasgelleintorset@gmail.com

Jan Ivar Hegglund-Hjelen

 Fast medlem

 2023-2024

janihh07@gmail.com

 Malin Lyngvær

 Fast medlem

 2023-2024

malin.lyngvaer@gmail.com

 Martin Dahle Sandvik           

 Fast medlem(Elevråd/TBUS)

 2023-2024

martin.d.sandvik@icloud.com

 

 Hanne Berit Brekken

 Politisk representant (AP)

 2022-2024

 hanne.berit.brekken@aure.kommune.no

 Ole Bendik Nilsen

 Vara politisk   representant (Sp)

 2022-2024

 ole.bendik.nilsen@aure.kommune.no

 Marit Berg

 Administrasjon

 2022-2024

 marit.berg@aure.kommune.no

 Karen Elisa Norheim

 Møtesekretær

 2022-2024

 karen.elisa.norheim@aure.kommune.no

 

 Sigurd Aukan 

 Vararepresentant/TBUS

 2023-2024

 sigurd.aukan@outlook.com

 Karoline Weum Wessel

 Vararepresentant/ABUS

 2023-2024

 kww@outlook.com

 Ola Soleim

 Vararepresentant/TBUS

 2023-2024

 ola.soleim@icloud.com

 Oskar Brekstad

 Vararepresentant/TBUS

 2023-2024

 

 Amalie Kjørsvik Dahle

 Vararepresentant/ABUS

 2023-2024

 amaliekdahle@gmail.com

 

 

 

 

Ungdomsråd