Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne består av fem medlemmer - tre brukerrepresentanter og to representanter valgt blant medlemmene i kommunestyret.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sammensetning Medlemmer Varamedlemmer
Medlemmer: Tor Garshol (H) Vegard S. Bach (Ap)
Arne Georg Vassvik (Nml)
Organisasjoner: Olav Inge Sundsby (LHL)
Olav Magerøy (Aure revmatikerlag)
Ingri A. Torset (Aure revmatikerlag)

Hva er rådets rolle og oppgaver?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet har i samarbeid utarbeidet en veileder for medlemmer og sekretartiat for rådet:

Veileder til råd for personer med nedsatt funksjonsevne