Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. Kommunestyret i Aure har 19 medlemmer.

Utvalg som har delegert avgjørelsessmyndighet i enkelte saker er formannskapet, hovedutvalg for kommuneutvikling og hovedutvalg for næringsutvikling. Det betyr at hovedutvalgene i hovedregel også har direkte innstillingsrett til kommunestyret  uten å gå veien om formannskapet.

 

Foran fv;: Stine Wigum Hagen (Sp), Elisabeth Jørgenvåg (Nml), varaordfører Ole Bendik Nilsen (Sp), ordfører Hanne Berit Brekken (Ap), Henning Torset (H), Torstein Hamnes (Ap), May Renate Settemsdal (Ap) Bak fv.: Rita Ormbostad (H), Terje Hals (Nml), Lillian Wessel (H), Lars Dromnes (Sp), Olav Håkon Ulfsnes (Sp), Inge Aukan (KrF), Mari Thevik (V) (permisjon), Erik Olufsen (Ap), Vegard S Bach (Ap), Arnstein Brevik (Ap), Erlend Vaag (Sp), Ildri Aresvik Hals (Sp)

        

 

 

 

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2019-2023

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2019-2023
Parti Navn/e-post medlemmer Navn/e-post varamedlemmer
Arbeiderpartiet Hanne Berit Brekken 1. Silje Wessel
Torstein Hamnes 2 . Trygve Hauge
Vegard Sjøvoll Bach 3. Mats Langtinn
Arnstein Brevik 4. Arild Bones Kjørsvik
May Renate Settemsdal 5. Jan-Erik Sørnes
Erik Olufsen 6. Jørund Haltbakk
7. Ingeborg Oline Fossland
8. Solveig Rebekka Birkelund
9. Hanne Beate Mæle
Senterpartiet Ole Bendik Nilsen 1. Ole Edvard Skogsholm
Stine Wigum Hagen 2. Heidi Dyregrov
Lars Dromnes 3. Ingri Sæterbø Settemsdal
Ildri Katrine Aresvik Hals 4. Berit (Bibbi) Bøhn
Olav Håkon Ulfsnes 5. Jon Henning Width
Erlend Vaag 6. Inger Roksvåg Mæhle
7. Daniel Kåre Golmen
8. Jan Olav Ramsvik
9. Frode Sundsby
Uavhengig Mari O. Thevik
Høyre Henning Torset 1. Elisabeth Halsbog
Lillian Elise Samuelsen Wessel 2. Jøran Skar
Rita Merete Ormbostad 3. Egil Nils Follå
4. Tor Garshol
5. Terje Oldervik
6. Knut ÅS
Venstre 1. Hans Christian Vålen Hennøen
2. Iver Gunnar Nordseth
3. Henny Nordvik
Kristelig Folkeparti Inge Aukan 1. Morten Finset Ingvaldsen
2. Ingrid Aukan
3. Hans Olav Husby
4. Jan Ove Krutvik
Nordmørslista Terje Hals 1. Ole Kjørsvik Ledal
Elisabeth Jørgenvåg 2. Tor Arne Ulfsnes
3. Rune Vidar Ulfsnes
4. Lena Renate Vaag
5. Arne Georg Vassvik