Hovedutvalg for næringsutvikling

Hovedutvalg for næringsutvikling i Aure består av følgende medlemmer:

Hovedutvalg for næringsutvikling
Medlemmer Varamedlemmer
Næringslivsrepresentanter:
Karin Torset (Leder) Kristine Lie
Ove Stormyr (Nestleder) 2. Gunnar Strand
Henning Strupstad 3. Johan Tømmervåg
Politikere:
Hanne-Berit Brekken (AP) 1. Ole Bendik Nilsen (SP)
Olav Håkon Ulfsnes (SP) 2. Mats Langtinn (AP)
3. Erik Olufsen (AP)
4. Stine Wigum Hagen (SP)
Mari Thevik (V) 1. Henning Torset (H)
2. Terje Hals (NML)

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 97 96 72 60
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 91 30 90 63

 

 

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure