Hovedutvalg for næringsutvikling

Hovedutvalg for næringsutvikling i Aure består av følgende medlemmer:

Hovedutvalg for næringsutvikling
Medlemmer Varamedlemmer
Næringslivsrepresentanter:
Karin Torset (Leder) Kristine Lie
Ove Stormyr (Nestleder) 2. Gunnar Strand
Henning Strupstad 3. Johan Tømmervåg
Politikere:
Hanne-Berit Brekken (AP) 1. Ole Bendik Nilsen (SP)
Olav Håkon Ulfsnes (SP) 2. Mats Langtinn (AP)
3. Erik Olufsen (AP)
4. Stine Wigum Hagen (SP)
Mari Thevik (V) 1. Henning Torset (H)
2. Terje Hals (NML)