Hovedutvalg for kommuneutvikling

Hovedutvalg for kommuneutvikling har 7 medlemmer.

 

Utvalget har følgende arbeidsområder

  • Saker etter plan og bygningsloven, herunder kommunens faste utvalg for plansaker.
  • Jordbruk, skogbruk, viltforvaltning.
  • Vatn, avløp, miljøvern.
  • Forvaltning kommunal eiendomsmasse,
  • Friluftsliv.
  • Kommunale veier og samferdsel.
  • Saker etter forurensningsloven og brannloven.
  • Kulturarbeide, museum, kulturskole, bibliotek

 

 

Medlemmene i hovedutvalg for kommuneutvikling er fra venstre Vegard Sjøvoll Bach (Ap), Heidi Dyregrov (Sp), Ildri A. Hals (Sp), Rita M. Ormbostad (H), utvalgsleder Erlend Vaag (Sp), Erik Olufsen (Ap) og Tor Garshol (H - Klikk for stort bildeMedlemmene i hovedutvalg for kommuneutvikling er fra venstre Vegard Sjøvoll Bach (Ap), Heidi Dyregrov (Sp), Ildri A. Hals (Sp), Rita M. Ormbostad (H), utvalgsleder Erlend Vaag (Sp), Erik Olufsen (Ap) og Tor Garshol (H)

  

 

 

Medlemmer i Hovedutvalg for kommuneutvikling 2019-2023

Medlemmer/varamedlemmer i hovedutvalg for kommuneutvikling 2019-2023
Navn/e-postadresse medlemmer Navn/e-postadresse varamedlemmer
Erlend Vaag (Sp) 1. Trygve Hauge (AP)
Erik Olufsen (AP) 2. Arild Bones Kjørsvik (AP)
Ildri Katrine Aresvik Hals (SP) 3. Ingri Sæterbø Settemsdal (SP)
Vegard Sjøvoll Bach (AP) 4. Edvard Vigum (SP)
Heidi Dyregrov (SP) 5. Hanne Beate Mæle (AP)
6. Lisa Ormbostad (SP)
7. Jørund Haltbakk (AP)
Rita Ormbostad (H) 1. Terje Hals (NML)
Tor Garshol (H) 2. Tor Arne Ulfsnes (NML)
3. Lena Renate Vaag (NML)