Formannskap

Formannskapet består 7 medlemmer. Ordfører er leder for utvalget.

 

 

Formannskapet i Aure. Fra venstre: Stine Wigum Hagen (Sp), Elisabeth Jørgenvåg (Nml), Ole Bendik Nilsen (varaordfører, Sp), Hanne Berit Brekken (ordfører, Ap), Henning Torset (H), Torstein Hames (Ap) og May Renate Settemsdal (Ap). - Klikk for stort bildeFormannskapet i Aure. Fra venstre: Stine Wigum Hagen (Sp), Elisabeth Jørgenvåg (Nml), Ole Bendik Nilsen (varaordfører, Sp), Hanne Berit Brekken (ordfører, Ap), Henning Torset (H), Torstein Hames (Ap) og May Renate Settemsdal (Ap).

    

 

 Formannskapet har følgende arbeidsområder

 • Budsjettutvalg som legger fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett, samt andre saker av økonomisk betydning som ikke er delegert til andre.
 • Overordnet planlegging (kommuneplanen).
 • Fatte vedtak i hastesaker i hht. kommunelovens § 13.
 • Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28.
 • Valgstyre
 • 5 av formannskapets medlemmer utgjør sammen med 2 fra de ansatte administrasjonsutvalg. Administrasjonsutvalget fungerer også som likestillingsutvalg.

Formannskap har i tillegg følgende arbeidsområder, overtatt fra Hovedutvalg for helse og oppvekst, som ble avviklet høsten 2019:

 • Grunnskole, SFO
 • Barnehager
 • Sosial, barnevern.
 • Helse, omsorg

Formannskapets medlemmer/varamedlemmer 2019-2023