Plan- og byggekomite

Plan- og byggekomite

Plan- og byggekomite
Medlem Varamedlem
Leder KOMUT: Erlend Vaag (Sp)
Nestleder KOMUT: Erik Olufsen (Ap)
Medlem KOMUT: Rita Ormbostad (H)