Legatstyrer

Oversikten viser valgte medlemmer i legatstyrer for 2019-2023:

John Grønsets legat
Medlem
Torstein Hamnes (formannskap)
Enhetsleder skole (Eva Berg)
Økonomisjef (Peder Hønsvik)

 

Legat for kulturelle/sosiale og kirkelige formål
Medlem
Morten F. Ingvaldsen (KrF)
Tanja Jørgenvåg
Leder kirkelig fellesråd

 

Legat til fremme av bygdenæringene i Aure
Medlem
Anna Lovisa Melland
Svein Leirdal
Lena R. Vaag

 

Ivar Otto Irgens Mogstads legat for skogsaken
Medlem
Ordføreren i Aure
Ordføreren i Heim
Representant fra Statsskog