Interkommunale styre, råd og utvalg

Valgte medlemmer og varamedlemmer til interkommunale styre/råd/utvalg.

 

Nordre Nordmøre Bro- og tunnelselskap
Medlem Varamedlem
Hanne Berit Brekken (Ap) Arne Georg Vassvik
Rita Ormbostad (H) Lillian Elise Wessel (H)

 

MINOFAS (Midt-Norge Fergeallianse)
Medlem
Hanne Berit Brekken (Ap)

 

Krisesentret - representantskapet
Medlem Varamedlem
Lillian E. Wessel (H) Ole Bendik Nilsen (Sp)

 

Kristiansund og Nordmøre Havn - Havnerådet
Medlem Varamedlem
Hanne Berit Brekken (Ap) Ole Bendik Nilsen (Sp)

 

Kristiansund og Nordmøre Havn - Havnestyret
Medlem Varamedlem
Elisabeth Jørgenvåg (Nml) Lars Dromnes (Sp)

 

Distriktsrevisjon Nordmøre - Representantskapet
Medlem Varamedlem
Hanne Berit Brekken (Ap) Ole Bendik Nilsen (Sp)