Eldrerådet

Eldrerådet har 5 medlemmer, 2 representanter er politisk valgt og 3 er valgt av pensjonistlagene i kommunen.

Eldrerådet

Eldrerådet
Medlemmer Pers. varamedlemmer
Per Havnvik (Ap) Magne Vaag (FrP)
Elisabeth Halsbog (H) Daniel Golmen (Sp)
Eldres organisasjoner:
Aure Pensjonistforening:
Reidar Lie (leder) Sivert Sandnes
Randi Bakk Elsa Vingsnes
Tustna Pensjonistforening:
Roger Arne Hammer (nestleder) Ingolf Fossland

Kontaktinformasjon

Reidar Lie
Leder Eldrerådet
E-post
Telefon 99 59 75 90
Roger Arne Hammer
Nestleder Eldrerådet
E-post
Telefon 48 07 52 28
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 91 30 90 63

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure