Eldrerådet

Eldrerådet har 5 medlemmer, 2 representanter er politisk valgt og 3 er valgt av pensjonistlagene i kommunen.

Eldrerådet

Eldrerådet
Medlemmer Pers. varamedlemmer
Per Havnvik (Ap) Magne Vaag (FrP)
Elisabeth Halsbog (H) Daniel Golmen (Sp)
Eldres organisasjoner:
Aure Pensjonistforening:
Reidar Lie (leder) Sivert Sandnes
Randi Bakk Elsa Vingsnes
Tustna Pensjonistforening:
Roger Arne Hammer (nestleder) Ingolf Fossland