Politisk møteplan

Møteplanen er veiledende og viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene.

Møteplan for 2023

Politisk møteplan 2023
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyre 7. 21. 09. 16. 26. 24. 21. 14.
Formannskap 31. 13. 02. 07. 19. 17. 14./23.
Hovedutvalg for kommuneutvikling 18. 01. 19. 24. 21./28. 06. 04. 08. 06./13.
Hovedutvalg for næringsutvikling 06. 30. 02. 13. 04.
Arbeidsmiljøutvalget 07. 23. 13. 07.
Ungdomsrådet 2./21. 31. 20. 9.