Budsjett- og økonomiplan 2023-2026

Her finner du dokumentene som danner grunnlaget for budsjettet for 2023 og økonomiplanen for de neste fire årene. 

Se link til sak 

55/22 - Budsjett 2023 og ØKPL 2023-2026

Kontaktinformasjon

Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon +47 91 30 58 64

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure