Planinnsyn

Innsynsløsningen eByggWeb er en rask og enkel innsynsløsning med bl.a. informasjon om eiendommer og kommunale planer

eByggWeb  finner du bl.a. gjeldende kommuneplan, reguleringsplaner og en oversikt over igangsatte planer. Du finner også informasjon om byggesaker som er under behandling og eiendomskart.

Klikk på kartmeny under søkeknappen og velg kartlag. Zoom inn hvis ikke valgt kartlag tegnes. Før musepekeren over planen og venstreklikk for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52
Egon Haugslett
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling
E-post
Telefon 71 64 74 55

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure