Skansen

Aure kommune ble valgt som vertskommune for digitaliseringsprosjektet Skansen. Dette er et ORKidé-prosjekt der bygg-, deling/oppmåling- og planarkiv for kommunene skulle digitaliseres og tilgjengeliggjøres for ansatte og i neste omgang for publikum.

I 2010 ble skansen etablert i kommunehuset på Gullstein. Intensjonen med prosjektet var at ferdig ryddet og registrerte arkivmapper skulle digitaliseres i Skansen. Prosjektets varighet skulle i utgangspunktet være 3 år.

 

Digitaliseringsfabrikk

Digitaliseringsfabrikken ble satt i drift og åtte ORKidé-kommuner var med i prosjektet, i tillegg ble Fræna og Nesset kommune med.

Prosjektet endret seg og Skansen fikk tillagt arbeidet med rydding og registrering for de fleste kommunene.

Underveis i prosjektperioden har Eide, Tingvoll og til slutt Kristiansund kommune blitt med i Skansen-prosjektet.

Arbeidet for de tolv første kommunene er sluttført, og Kristiansund kommune skal sluttføres i løpet av 1. halvår 2018.

Fortiden jobber fire ansatte her, fordelt på tre stillinger.

 

Skansen i framtida

Det jobbes nå med å finne en mulig fortsettelse av Skansen-prosjektet.

Kontaktinformasjon

Anja Skipnes
Prosjektleder Skansen
E-post
Telefon 941 56 013

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Gullsteinslia 1, 6590 Tustna