Ansattoversikt


Strategisk ledergruppe

Ansatte i avdelingen Strategisk ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Utvikling og service 470 24 510
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Økonomisjef 913 05 864
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Personalleder 917 23 337
Enhetsleder Omsorg 481 36 293
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260