Skole og integrering

Enheten skole og integrering har følgende tjenesteområder:

  • Grunnskole
  • Voksenopplæring
  • Flyktningetjeneste
  • introduksjonsprogram for flyktninger
  • Spes.ped for voksne

Skoler i Aure

 

Skolene i Aure skal gi følgende tilbud

  • Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6 - 16 år.
  • Gi tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever 
  • Gi tilbud om skolefritidsordning (SFO)
  • Gi opplæringstilbud til ulike grupper voksne

 

Kart over skolene i Aure

 

Flyktningetjenesten

Her kommer det tekst fra flyktningetjenesten

Kontaktinformasjon

Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 32 462
Angelina Nordgård
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste
E-post
Telefon 974 10 157
Mari-Elin Skipnes
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 911 01 199

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure